Ocena okresowa - typy i metody przeprowadzania

Posted on 24/03/2022 8:02am

Od dawna już pracownicy podlegają kontroli. Kiedyś stosowano do tego celu surowe zasady, a praca wykonywana była pod ostrym nadzorem przełożonych.
Obecnie, aby uzyskać informacje na ile dobrze pracujemy stworzone zostały różnorakie techniki oceny. Ocena pracownicza ułatwi przełożonemu dokonać dobrej selekcji, ale również dać nagrody liderów i odpowiednio ich mobilizować, inspirować.

Na przełomie minionych lat powstało kilka głównych kierunków, które pozwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różne kryteria. Te są tworzone bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania oraz oczekiwania. Oceny okresowe pracowników zezwalają bezspornie na poprawę stanu w firmie (szerzej - ). Wyróżnia się kilka metod ocen takiego typu a wśród nich często używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika weryfikowana jest przez rozmowy nie tylko z ocenianym pracownikiem, ale też jego środowiskiem zawodowym. Tu przede wszystkim sięga się po opinię menagerów, współpracowników a nawet klientów, z jakimi pracownik miał do czynienia.

dwoje ludzi na korytarzu
Author: Dell Inc.
Source: http://www.flickr.com
Wśród najpopularniejszych a zarazem tych najlepszych metod mieści się technika, a tak naprawdę ocena 360 stopni. Polega ona na badaniu całego otoczenia podwładnego i tym sposobem robiona jest jego analiza. Ten rodzaj sprawdzania zaliczany jest do nadzwyczaj neutralnych, ponieważ nagromadzone dane wywodzą się nie tylko od samego kontrolowanego, ale również jego partnerów, kolegów, i nawet klientów, z jakimi miał styczność. Badanie to dostarcza więc obszerną ilość wskazówek odnośnie umiejętności badanego i daje lepiej go zmobilizować znając poglądy na jego temat ze źródeł zewnętrznych. Partnerzy mają możliwość dać opinię na temat badanego dostarczając informacje na temat jego konkretnych postępowań w pracy, sam badany, z kolei ma możliwość swoistej samooceny, co także pozwala mu naprawić własne jakiekolwiek błędy w działaniu.

Author: materiały prasowe
Sama ocena 360 stopni () ma wpływ również na zaspokajanie potrzeb współpracowników i ogólnej organizacji, bo mierzy postępy pracy oraz daje ilustrację wszelakich niedociągnięć. To zdaje się być rzeczą kluczową do prowadzenia zdrowego, silnego a także efektywnego zespołu. Znalezienie luk ma pomóc lepiej zmobilizować ludzi oraz sprawić, że będą wielce zaangażowani i zżyci z firmą.

To z której metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działalności oraz potrzeby w określonym czasie.

Jeżeli zaciekawiła Cię ta kwestia, szybko sprawdź link (wfirma.pl/program-do-fakturowania) a poznasz znacznie więcej informacji, które z pewnością wywołają na Twojej twarzy szeroki uśmiech.

Zazwyczaj tego typu ocena pracownika robiona jest corocznie i często od jej rezultatu zależy premia lub kariera danego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają także na ich sprawdzenie. Takie wiadomości pozwalają podjąć odpowiednie decyzje o przydzieleniu przykładowo kolejnych kursów.

Tags: praca, firma, ocena, oceny